Regler for bruk av hallen

Oslo Bordtennisklubb

Alle medlemmer i Oslo BTK forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som gjelder for klubben (se regler for klubben på inngangsdør).

I løpet av en ordinær uke er det flere hundre personer innom hallen, og alle som er inne i hallen har et felles ansvar for å sørge for at det ser ordentlig ut og rydde etter seg.

 • Baller og låneracketer leveres tilbake
 • Barrikader, bord og stoler settes tilbake på rette plasser
 • Yttersko settes ved inngangspartiet
 • Skifting skjer i utgangspunktet i garderobene, men bagger og saker kan legges på benken i hallen ved inngangspartiet. Yttertøy henges opp på knagger eller legges på benken.
 • Foresatte sitter på benken under trening dersom de ønsker å være til stede, hvis de ikke sparrer spillere under trening.

Gjenglemte klær/sko/flasker legges først på bordet ved kontoret, og etter en tid blir det lagt i kasse  ved glassdør til Sagene IL.

Oslo BTK forbeholder seg retten til å si opp medlems- og treningsavtaler dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på klubbens retningslinjer/nekte medlemmet tilgang til hallen:

 • Tyveri eller hærverk i hallen eller på turneringer, treningssamlinger eller seriespill.
 • Manglende betaling av trenings- og medlemsavgift etter forfalt purring
 • Truende oppførsel ovenfor andre knyttet til Oslo BTK eller andre i forbindelse med aktivitet tilknyttet Oslo BTK.
 • Grove brudd på NIFs regelverk og brudd på NIFs dopingreglement
 • Oppførsel som bringer sporten eller klubben i vanry.
 • Ved grovt tilfelle eller gjentatte ganger nekter å etterkomme regler etter anmodning fra trenere/styret.

Oslo BTK fraskriver seg ansvar for tap eller skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i bordtennishallen.